Contribucions

Proposta de comunicació

L’espai “Racó de l’investigador” permet als assistents al FIET2022 presentar experiències realitzades a les seves institucions o presentar resultats de recerca, vinculades a projectes focalitzats en l’Educació i la Tecnologia i, en especial a l’enfocament STEAM.

 

IMPORTANT

Tots els signants de comunicació han d’estar registrats a FIET2022

Sols s’emetrà certificat de presentació de comunicació als autors que s’hagin inscrit a FIET2022

Almenys el 50% dels autors signants de la comunicació hauran d'estar inscrits al FIET2022

Es farà, des del Servei de Publicacions de la URV, una publicació digital amb llicència Creative Commons i ISBN de totes les comunicacions acceptades i presentades.

Dates importants

Fins el 10/06/2022    Presentació de propostes de Comunicació

Fins el 16/06/2022    Comunicació d'acceptació (amb i sense modificacions)

Fins el 26/06/2022    Lliurament de comunicacions acceptades amb modificacions

             29/06/2022    Presentació Comunicació (presencial o a través de videoconferència)

 

 

Presentació de propostes de Comunicació

(1)   Redactar la proposta de comunicació seguint les indicacions i fent ús de la plantilla que trobaràs més endavant.

(2)   Registrar-te a la plataforma FIET a través del formulari que tens al menú Registre.

(3)   Accedir a la plataforma FIET (des del menú Registre o directament des de l'accés dels usuaris) i pujar la proposta de comunicació. Sols un autor, preferentement el primer signant.

 

Comunicació d'acceptació

Totes les propostes de comunicació seran sotmeses a revisió cega per part del Comitè Científic del FIET2022.

A partir del  02/05/22 i fins el 16/06/22 rebràs (a l’adreça de correu que hagis indicat al registre) la decisió dels revisors.

En cas que la comunicació estigui acceptada amb modificacions, has d’efectuar el segon lliurament fins el 26/06/2022

 

Presentació Comunicació - 29 de juny

Disposaràs de 10’ per a fer la presentació oral de la teva comunicació.

Si vols acompanyar la teva presentació de suport visual utilitza la "Plantilla Presentacions FIET".

Presencialment. El 22/06/2022 et comunicarem l’hora i l’espai de la Facultat d’Educació on faràs la presentació. Disposaràs d’ordinador i projector multimèdia.

Virtualment. El 22/06/2022 et comunicarem l’hora en que hauràs de fer la presentació i les instruccions per accedir a l’espai de videoconferència.

Especificacions

Les propostes de comunicació es redactaran utilitzant la plantilla que tens més endavant i seguint les següents indicacions.

 

 • Resum: 200 paraules.
 • Abstract en anglès.
 • Paraules clau (quatre com a màxim).
 • Entre 10.000 i 15.000 caràcters amb espais, referències incloses (sense comptar resum, abstract i paraules clau).
 • Tamany DIN-A4.
 • Marges esq- dret- sup- inf: 2,5 cm.

 • Lletra TIMES NEW ROMAN 12 pt.

 • Interlineat senzill.

 • Llengua: català, castellà o anglès.

 • Referències segons normes de la A.P.A. 7a edició (https://apastyle.apa.org/)

 • Com a nom del document usar cognoms del primer autor i nom (afegir un nombre d'ordre si es presenta més d'un treball).

 • El fitxer ha d'incloure la totalitat del treball (text, taules, figures, esquemes, etc.) amb cada element en el seu lloc corresponent.

 • A la 1a pàgina s'indicarà: Títol, autors, ORCID, institucions i adreça electrònica de la persona de contacte, resum i paraules clau.

 

Altres consideracions

Si tens qualsevol dubte relacionat amb la teva comunicació ens pots escriure a contact@fietcat.cat

Per a poder presentar contribucions és necessari registrar-se primer.
Per fer-ho, pots accedir al formulari de registre des del següent enllaç:

Formulari de registre
© 2023 Universitat Rovira i Virgili - Tots els drets reservats
Diseño y desarrollo:   Estudio Sicilia